Escola Massana _ Disseny de cartells per a l'escola Massana de Barcelona, per donar a conèixer les diverses activitats (mobilitat, xerrades, conferències, exposicions, i concerts) dirigides a la comunitat educativa, al llarg d'un curs acadèmic.

design / poster